Ústav olivounistiky FF UK

Kontakt

Ústav olivounistiky FF UK

nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1
e-mail: fomin@chello.cz

Studijní oddělení

Doc. Hynek Roleček - Studijní oddělení
Lohniského 869
152 00 Praha 5
e-mail: hynekrolecek@volny.cz

Památník olivounského národního písemnictví FF UK

PONP
Pražského 609
152 00 Praha 5