Ústav olivounistiky FF UK

Novinky

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2012

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2012 – Modlitby vyslyšeny

Praha, 4. 11. 2012 – Vážení příznivci olivounů, olivounistů, olivounistiky a nebezpečně se šířícího olivounismu,

zveme vás na 10. ročník Festivalu olivounské kultury, pořádaného při příležitosti Mezinárodního dne olivounů, a to

v sobotu 10. listopadu 2012 v 16.00 do kavárny Le Court, Haštalská 1, Praha 1.

I letos jsme si po pracovní době v ústavu našli čas připravit pro laickou veřejnost bohatý program.

Těší se na vás
členové Ústavu olivounistiky FF UK

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2011

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2011 – To poslední, co jste chtěli vidět

Praha, 22. 10. 2011 – Vážení příznivci všeho olivounského,

zveme vás na 9. ročník Festivalu olivounské kultury, pořádaného při příležitosti Mezinárodního dne olivounů, a to

v sobotu 12. listopadu 2011 v 16.00 do kavárny Le Court, Haštalská 1, Praha 1.

Jako každý rok vás seznámíme s tím, kam světová olivounistika postoupila, ale prostor dáme i lehkovážné zábavě.

Těší se na vás
členové Ústavu olivounistiky FF UK

P. S. Potvrďte prosíme svoji případnou účast. Kavárna nenabízí plnohodnotné stravování, ve vlastním zájmu přijďte přirozeně syti.

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2010

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2010 – Sfoukněme to spolu

Praha, 9. 11. 2010 – Vážené dámy, vážení pánové,

nadchází opět slavnostní chvíle. Osmý ročník Festivalu olivounské kultury přichází. Jste srdečně zváni na podvečer naplněný radostí, ve kterém snad neschází ani trocha dojetí.

Posuďte sami, zda nápady dochází a invence odchází.

Těšíme se na Vás 13. 11. 2010 v 16.00 v Pitomé kavárně (Preslova 3, Praha 5).

Prof. PhDr. Tomáš Fomín, DrSc., vedoucí ÚO FF UK v Praze
Doc. PhDr. Hynek Roleček, zástupce vedoucího ÚO FF UK v Praze
a PhDr. Luděk Kos

Vstáváme s olivounštinou

Praha, 17. 6. 2009 – Na stránkách ústavu byl spuštěn on-line výukový program olivounštiny s ambiciózním plánem seznamovat veřejnost každý den s jedním olivounským slovem. Novou lekci vyvěšuje asistent Žluvač vždy v 5.00 SEČ, takže již v tuto časnou hodinu se na svých pracovištích či ještě doma u šálku kávy můžete s novým výrazem seznámit a máte celý den na to, abyste si jej osvojili v běžné konverzaci.

Projekt Vstáváme s olivounštinou je financován z prostředků evropského fondu LPLT Les perles à les truie

Prof. PhDr. Tomáš Fomín, DrSc., vedoucí ÚO FF UK v Praze

Festival olivounské kultury 2008 je za námi

Praha, 20. 11. 2008 – V důstojných prostorách restaurace Na Hvězdě jsme letos prodělali (a tentokrát ne finančně) již šestý ročník FOK. Za velkého zájmu veřejnosti jsme představili např. nový olivounský horor Zakutálení, team-buldingovou návštěvu olivounského doupěte, premiéru bezejmenného loutkového divadla (k vidění v Čajovně) a publikum si vyslechlo tradiční přednášky předních pražských olivounistů. Luďku Kosovi byl během slavnosti předán doktorský titul a Luleňova nadace si polepšila o další finanční prostředky. Po hostech jsme letos (i kvůli mimořádnému prostředí) nežádali mnoho pohybu (krom dopravy na místo), takže oslava byla po fyzické stránce nenáročná, zato vyvážená mimořádným vypjetím psychickým.

Děkujeme za vaši přízeň!

Prof. PhDr. Tomáš Fomín, DrSc., vedoucí ÚO FF UK v Praze
Doc. PhDr. Hynek Roleček, zástupce vedoucího ÚO FF UK v Praze
a PhDr. Luděk Kos, generální ředitel Památníku olivounského národního písemnictví

FOK 2008 - z natáčení hororu Zakutálení FOK 2008 - z natáčení Street fightu FOK 2008 - hosté FOK 2008 - hosté FOK 2008 - hosté a pořadatelé FOK 2008 - hosté a pořadatelé FOK 2008 - scéna loutkového divadla FOK 2008 - loutkové hvězdy Véna a Žužanka

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2008

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2008 – All live own life

Praha, 3. 11. 2008 – Drazí příznivci olivounské kultury!

Zveme Vás na 6. ročník festivalu, na oslavu tvořivosti, nezdolnosti, svérázu a obrozeneckého ducha našich zelených přátel – těchto neúnavných bojovníků s evoluční teorií.

Letošní veselice se uskuteční v sobotu 8. 11. v hospodě Na Hvězdě, Zvoníčkova 1, Praha 6 od 15.00 hod. Na místo konání se dostanete ze stanice Na Knížecí autobusem č. 191, po pár krocích od zastávky Nad Markétou.

Vstupné, které tradičně použijeme na rozvoj Luleňovy nadace, činí letos 100 Kč.

Dostavte se včas, vyspaní, nenajezení a s dostatečným množstvím finančních prostředů.

Prosíme potvrďte účast.

Těší se na váš členové Ústavu olivounistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Prof. PhDr. Tomáš Fomín, DrSc., vedoucí ÚO FF UK v Praze
Doc. PhDr. Hynek Roleček, zástupce vedoucího ÚO FF UK v Praze
a Mgr. Luděk Kos

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2007

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2007

Praha, 7. 11. 2007 – Po roce vás opět zveme do kroužku olivounských nadšenců, bláznů do olivounistiky, olivounských sympatizantů, zakuklených olivounologů i milovníků olivounů – na Festival olivounské kultury 2007. Tradiční setkání v Hlubočepích bude provázet bohatý program a honosná recepce.

Těšíme se na setkání!

Prof. PhDr. Tomáš Fomín, DrSc., vedoucí Ústavu olivounistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Myšlenka – neznámý umělec, akvarel na kartonu, 1921

Klouzavý Hula opět vstoupil do našich životů

Praha, 23. 5. 2007 – Připadla mi milá povinnost všem olivounsky nebo alespoň o olivounech smýšlejícím kolegům a přátelům popřát jen to nejlepší ke svátku Klouzavého Hula – jistě jste v těchto dnech zaznamenali zvýšenou aktivitu olivounů a jakési elektrizování v ovzduší. Památník olivounského národního písemnictví jako loni vydal ze svých prostředků ke svátku přání. Mgr. Kosovi i jeho spolupracovníkům Žežulovi a Žluvačovi vřele děkujeme. Věřím, že oslavy proběhnou ve veselé náladě, ale zároveň v ohleduplnosti vůči našemu okolí.

Prof. PhDr. Tomáš Fomín, DrSc., vedoucí Ústavu olivounistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2006

Pozvánka na Festival olivounské kultury 2006

Praha, 4. 11. 2006 – Ústav olivounistiky FF UK v Praze vás co nejsrdečněji zve již na 4. ročník Festivalu olivounské kultury, tentokrát s podtitulem „Život v pozadí“. Nejširší veřejnost se bude moci seznámit s dalšími aspekty olivounství. Těšíme se na vaši účast. Radujme se, přichází čas veselosti!

Doc. PhDr. Hynek Roleček, zástupce vedoucího Ústavu olivounistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Přání PONP ÚO FF UK ke Klouzavému Hula 2006

Přání ke Klouzavému Hula od PONP ÚO

Praha, 9. 5. 2006 – Památník olivounského národního písemnictví mile překvapil Ústav olivonistiky i celou olivounistickou veřejnost pěkným přáním k nadcházejícím oslavám významného olivounského lidového svátku – Klouzavého Hula. Děkujeme předně vedoucímu PONP, Mgr. Luďku Kosovi a dále pracovníkům Žluvačovi a Žežulovi a přejeme jim jménem Ústavu rovněž jen to nejlepší v práci i osobním životě.

Prof. PhDr. Tomáš Fomín, DrSc., vedoucí Ústavu olivounistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Proběhl další ročník Festivalu olivounské kultury

Praha, 12. 11. 2005 – Při příležitosti Mezinárodního dne olivounů se uskutečnil již třetí ročník olivounských veselic a radovánek - FOK 2005. Slavnost se konala tradičně v prostoru Hlubočep a začala s lehkým zpožděním v půl čtvrté.

Diváci si během dne mohli vyslechnout přednášku Doc. Rolečka o olivounské stopě v médiích, Mgr. Kos nastínil problémy spojené s domácím chovem olivounů a Prof. Fomín stručně zmapoval dějiny olivounského výtvarného umění. Prostor dostala i degustace utchagne ze všech koutů světa, proběhla dražba olivounských výtvarných děl a rovněž velmi záslužná akce: adopce olivounů ve složité sociální situaci na dálku.

Festival se tentokrát bohužel neobešel bez chvil smutných, neřkuli tragických. Předseda Strany olivounských komunistů, JuDr. Srp měl strávit celý svátek mezi námi. Vlivem zácpy na pražských silnicích se však zpozdil natolik, že v nastalé tmě v samém závěru festivalu přehlédl před domem odkrytou kanalizační jámu a na následky pádu na místě zemřel. Jeho pohřeb v tradičním duchu proběhl takřka okamžitě v improvizované kryptě přímo pod hlavním konferenčním sálem.

Slavnost tradičně skončila bohatou recepcí - podával se utchagne, mrmle, šuš a jako loni i šuš-tužá.

FOK 2005 - společné foto členů Che Olevarova klubu (klub není zastoupen celý) FOK 2005 - Doc. Roleček (vlevo) a Prof. Fomín FOK 2005 - Doc. Roleček seznamuje přítomné s programem FOK 2005 - Mgr. Kos se dobře baví FOK 2005 - Vzorky utchagne z celého světa FOK 2005 - přednáška Mgr. Kosa o problémech domácího chovu olivounů FOK 2005 - přednáška Prof. Fomína o olivounském výtvarném umění FOK 2005 - soustředěné publikum FOK 2005 - Mrg. Kos draží olivouny v rámci projektu Adopce na dálku FOK 2005 - sesnulý JuDr. Srp FOK 2005 - recepce v plném proudu

V Gdańsku odhalen pomník olivounského národního buditele Kazimierze Trąby Luleńe

Gdańsk-Oliwa, 3. 9. 2005 – Početná výprava českých přátel olivounské kultury vedená Prof. PhDr. Tomášem Fomínem, DrSc. a Mgr. Luďkem Kosem odhalila v dopoledních hodinách Luleńovu bustu. Od smrti tohoto významného olivouna, který se mimo jiné před smrtí zasloužil o vznik odborové organizace Švač, uplynulo právě dvacet čtyři let. Pomník byl odhalen na místě, kde Kazik prožil poslední léta svého těžkého života.

Pomník Kazimierze Trąby Luleńe - detail busty Pomník Kazimierze Trąby Luleńe - busta s pamětní deskou Pomník Kazimierze Trąby Luleńe - celkový pohled Pomník Kazimierze Trąby Luleńe - kolektiv českých nadšenců Pomník Kazimierze Trąby Luleńe - Luleńův pomník v kontextu krajiny

Zřízena internetová sekce Památníku olivounského národního písemnictví

20. 4. 2005 – Na stránkách ÚO FF UK (neboli na těchto stránkách) byla zřízena sekce PONP. Naleznete ji v Seznamu pracovišť. Studenti i odborná veřejnost jistě ocení zejména jednodušší přístup ke svazkům z knihovny PONP, rovněž pak nabídku výhodného stravování v sousedství instituce.

Opětovné zřízení kabinetu Ústavu olivounistiky

Praha, 8. 3. 2005 – Po táhlých sporech s vedením Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a potažmo i s celým vedením univerzity se nám podařilo obnovit kabinet olivounistky. Nachází se v zadní části přízemí hlavní budovy fakulty, hned vedle výtahu, což je velmi výhodné a vítané staršími členy ústavu. Doufejme, že s umístěním ústavu nebudou další problémy, a že se jeho pracovníci konečně budou moci věnovat vědeckému výzkumu v kvalitním zázemí.

Dveře Ústavu olivounistiky FF UK Pracovníci ústavu přicházejí na pracoviště Pracovníci ústavu odemykají dveře Pracovník ústavu vchází do kabinetu