Ústav olivounistiky FF UK

Seznam pracovišť » PONP

Památník olivounského národního písemnictví (PONP) je součástí Ústavu olivounistiky FF UK.

Náplní práce PONP je vyhledávání, shromažďování, restaurace a konzervace starých rukopisů a tisků, jakož i jejich následný celkový výzkum a publikace dosažených výsledků odborné veřejnosti. Knihovna shromažďuje kromě starých textů i práce novější. PONP je také pořadatelem mnoha kulturně vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost.

Před každou návštěvou PONP je třeba se objednat e-mailem!!!

Otevírací doba bufetu: PO-PÁ 8-21h. SO 9-20h. NE 9-22h. (objednávky dortů hlašte 7 dní předem!!)

Adresa PONP

PONP
Pražského 609
152 00 Praha 5
e-mail: sekretariat.ponp@centrum.cz

(ostatní kontakty pod odkazem Kontakty)

V budově PONP se nachází