Ústav olivounistiky FF UK

Seznam pracovišť » PONP » Pro nejmenší

Dlouhodobým cílem PONP je rozšiřování olivounského literárního povědomí ve společnosti. Proto směřuje PONP některé svoje aktivity i mimo fakultu, k dětem. V jednání je možnost pravidelné publikace olivounských pohádek na stránkách společenských týdeníků Mateřídouška a Sluníčko.

Připravujeme