Ústav olivounistiky FF UK

Seznam pracovišť » PONP » Zprávy

Grantové projekty

Hlavním výzkumným projektem PONP je v současnosti grantový projekt č.5692 (MŠMT, složka C49) – „Hledání Olivounské desky nudlinské“. Vedoucím projektu je pracovník Žežul. Cílem je nalézt Olivounskou desku nudlinskou, která se ztratila někde v budově PONP na podzim 2004. Pracovník Žluvač ji tehdy přenášel z oddělení restaurátorského do knihovny a cestou se zastavil v bufetu na kávu. Když se po osmi dnech probudil na JIP FN Královské Vinohrady po otravě alkoholem, vzácnou památku u sebe neměl.

Pátrací čety se scházejí každý den ve 3 hodiny ráno u vrátnice PONP a provádějí systematický průzkum budovy. Je možné, že pro prázdninové období dovolených budou přijímáni brigádníci – bude včas oznámeno.

Krátce

Vedení ÚO FFUK opět zamítlo pro neopodstatněnost výdajů žádost (č.j.9863-9/05) o dotaci PONP ve výši 120,- Kč. Dotace měla být využita k přepravě dvou pracovníků PONP vlakem (vozem II. třídy) do Rudné u Prahy (a zpět) k účasti na literární konferenci v místní knihovně. Konference se tak uskuteční bez účasti PONP. PONP zahájil na příští rok nové řízení (č.j 9869-1/06) o příspěvek ve výši 75,-Kč s tím, že jeden z vědeckých pracovníků bude přepraven v osobním zavazadle druhého.

Delegace vedoucích pracovníků ÚO FFUK (bez účasti PONP) se vrátila ze služebního zájezdu do Londýna. Výprava vědeckých pracovníků, plně financovaná ze zdrojů katedry, navázala cenné kontakty s akademickým prostředím ve Velké Británii. Na několika neoficiálních meziuniverzitních jednáních v bazénu a saunách grandhotelu Imperial se čeští a britští vědci shodli na nutnosti další spolupráce. Setkání bylo zakončeno návštěvou v nočních společenských klubech a velkým slavnostním rautem v grandrestaurantu Royal. Po přistání zvláštního letadla na letišti Stará Ruzyně byly pracovníkům PONP tlumočeny vřelé pozdravy britské vědecké obce.

Sdělení PONP

Vedení PONP naléhavě žádá pracovníka, který v pozdních nočních hodinách při rautu k oslavě svátku Klouzavého Hula vyhodil z oken bufetu radiátor ústředního topení, aby neprodleně zajistil jeho úklid!! Na sekretariát PONP se již obrátila radnice MČ Praha 5, neboť těžký železný objekt na kolejích brání tramvajím v příjezdu na zastávku. Pro 30 tisíc obyvatel barrandovského sídliště byla zavedena náhradní autobusová doprava.